Ouderraad

Ouderraad

Dankzij de enthousiaste inzet van ouders in de ouderraad (OR) kunnen verschillende activiteiten georganiseerd worden. De ouderraad coördineert allerlei festiviteiten op school en voert het financiële beheer over de ouderbijdragen.

Ouderactiviteiten

Op onze school is een grote groep ouders actief. Naast de ouderraad zijn er diverse werkgroepen, is er een ouder klankbordgroep en heeft elke groep een klassenouder.
Tevens is er hulp bij een groot aantal activiteiten zoals preventie van hoofdluis, excursies, sinterklaasfeest en kerstfeest, enz.

Ouderbijdrage 2022-2023

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Hiervan worden activiteiten betaald, zoals: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasontbijt, zomerfeest, traktatie bij Lampegiet enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022/2023 bedraagt:

Voor één kind uit een gezin           € 20,00
Voor twee kinderen uit een gezin  € 40,00
Voor drie kinderen uit een gezin    € 55,00
Voor vier kinderen uit een gezin    € 70,00
Voor elk volgend kind komt er       € 15,00 bij.

De kosten voor het schoolreisje en het afscheidskamp van groep 8 worden apart geïncasseerd.

Heeft u leuke ideeën voor de ouderraad? Een vraag over bijvoorbeeld de incassering van de ouderbijdrage? Dan kunt u contact met hen opnemen via orpetenbos@wereldkidz.nl