Ouderraad

Ouderraad

Dankzij de enthousiaste inzet van ouders in de ouderraad (OR) kunnen verschillende activiteiten georganiseerd worden. De ouderraad coördineert allerlei festiviteiten op school en voert het financiële beheer over de ouderbijdragen.

Ouderactiviteiten

Op onze school is een grote groep ouders actief. Naast de ouderraad zijn er diverse werkgroepen, is er een ouder klankbordgroep en heeft elke groep een klassenouder.
Tevens is er hulp bij een groot aantal activiteiten zoals preventie van hoofdluis, excursies, sinterklaasfeest en kerstfeest, enz.

Ouderbijdrage 2024-2025

Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van de ouders. Hiervan worden activiteiten betaald, zoals: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasontbijt, zomerfeest, traktatie bij Lampegiet enz. 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2024/2025 bedraagt: € 25,00 per kind. 

De kosten voor het schoolreisje en het afscheidskamp van groep 8 worden apart geïncasseerd.

Heeft u leuke ideeën voor de ouderraad? Een vraag over bijvoorbeeld de incassering van de ouderbijdrage? Dan kunt u contact met hen opnemen via orpetenbos@wereldkidz.nl