Kindertalentenfluisteraarschool®

Kindertalentenfluisteraarschool

We zijn een Kindertalentenfluisteraarschool. Dat is omdat we vanuit ons hart geloven dat elk kind de ruimte moet krijgen om zijn talent te ontdekken en te ontwikkelen.

Uitgaande vanuit de talenten van de kinderen leren zij wat hun talenten zijn, hoe ze die kunnen herkennen, hoe ze meer uit hun talenten kunnen halen en waar hun talenten helemaal tot hun recht komen.

 

Wat is een kindertalentenfluisteraar?

Een kindertalentenfluisteraar helpt kinderen om hun talenten te ontdekken en te benoemen. De leerkrachten benoemen deze talenten in kindertaal, ook wel groeitaal genoemd. Hiervoor gebruiken zij de aanpak van de Kindertalentenfluisteraar. Kinderen leren zich te herkennen in de taal die zij koppelen aan hun kwaliteiten.

Onze medewerkers zijn gecertificeerde Kindertalentenfluisteraars. In de talentgesprekken die zij met de kinderen voeren, gaan ze op zoek naar die talenten. Elk kind beschikt van nature over vele talenten. We hebben het dan niet alleen over het goed zijn in taal, lezen of rekenen, maar in alle activiteiten waarin het kind uitblinkt. Dit zijn activiteiten die min of meer vanzelf gaan en voldoening opleveren.

In groep 8 verlaten al onze leerlingen de school met 10 tot 12 van deze talenten (en soms wel meer) in hun achterzak. 

Elkaars talenten leren herkennen

Een talentenfluisteraar weet dat je van je talenten energie krijgt; het maakt dat de tijd vliegt. De talentenfluisteraar voert talentgesprekken met alle kinderen in zijn/haar groep. De talentenfluisteraar zorgt er eveneens voor dat de kinderen elkaars talenten leren kennen. We gaan uit van 39 talenten. Een kind of volwassene beschikt natuurlijk niet over alle 39 talenten. Dat hoeft ook helemaal niet, want in de groep van het kind helpt de kindertalentenfluisteraar om de talenten van alle kinderen in de groep zichtbaar te maken.

Doordat we met een open blik naar onze leerlingen kijken, leren we anders naar hen te kijken en kijken we verder dan hun prestaties op taal en rekenen. We leren onze leerlingen echt kennen.

Talentgesprekken

In de talentgesprekken gaan we in op wat het kind bezighoudt en waar het gelukkig van wordt. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat doe ik graag? Waar word ik blij van? Waar vergeet ik de tijd mee? Een talentgesprek is een prachtige start om dit te ontdekken.

Een talentgesprek zorgt:

  • Dat kinderen zich bewust worden wat hun talent is.
  • Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen zodat zij meer veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen.
  • Dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven en die maken dat de tijd vliegt.

Zo kan elk kind beter omgaan met de uitdagingen die op hun pad komen.

Hoe herken je talent bij je kind?

Is uw kind een bezige bij, een ideeënfontein of een grenzenverlegger? In de aanpak van de talentenfluisteraar komt u alles te weten over de verschillende talenten van kinderen. Kiezen voor talent is belangrijk, want door te doen waar je goed in bent, krijg je niet alleen extra energie; het bezorgt je ook meer veerkracht en zelfvertrouwen.

Wij werken met de talentenkaarten uit het boek van de talentenfluisteraar, zodat we direct aan de slag kunnen om de unieke talentenmix van de kinderen te ontdekken. Coaches en opvoeders die meer willen lezen over talent kunnen terecht op mytalentbuilder.com