Leerlingenraad

Wereldkidz Mozaïek Petenbos laat leerlingen graag meedenken over onderwijs, activiteiten en schoolontwikkeling. Jaarlijks worden de leerlingen die plaatsnemen in de raad democratisch gekozen. De 6 leerlingen van de raad (uit de groepen 6 t/m 8) vertegenwoordigen de leerlingen van onze school. 

Secretaris van de leerlingenraad over de raad:

Wat doet de leerlingenraad?
De leerlingenraad denkt mee over de school, bedenkt leuke activiteiten en vertegenwoordigt alle leerlingen van onze school. Samen met de meesters en juffen zorgen we ervoor dat onze school de leukste school is en blijft waar wij met veel plezier naartoe gaan.Een aantal leerlingen uit de leerlingenraad vertelt graag waarom ze in de raad zitten: 

Thomas (groep 6): 'Ik zit in de leerlingenraad omdat ik graag dingen doe voor de school'.
Mik (groep 6): 'Ik vind het leuk om mee te denken en mee te mogen beslissen. De vergaderingen zijn altijd interessant'. 

De leerlingraad komt 8X per schooljaar samen voor een vergadering samen met meester Dirk. Benieuwd naar de notulen? Die hangen altijd op het prikbord bij het kantoor van meester Koen