Evenementen

Evenementen

Gedurende het schooljaar zijn er diverse evenementen voor kinderen en/of ouders.

Feestelijke activiteiten

We starten of sluiten onze thema's vaak af met een presentatie voor ouders en/of belangstellenden. Vaak leent een thema zich ook uitstekend voor een uitstapje of theaterbezoek. Aangezien de thema's jaarlijks verschillen, wordt u hierover door de groepsleerkracht van op de hoogte gehouden via Parro.

Daarnaast zijn er door het jaar heen verschillende festiviteiten. Natuurlijk doen wij ook mee met de
Lampegietersoptocht; kinderen maken lampionnetjes in de lagere groepen.

Aan de Kinderboekenweek wordt volop aandacht besteed omdat we lezen zo belangrijk vinden. De Kinderboekenweek wordt traditiegetrouw afgesloten met een boekenmarkt, waar meegebrachte boeken voor kleine prijsjes van eigenaar wisselen.

Daarna komt Sinterklaas al in het land, waarna het grootste kinderfeest wordt opgevolgd door het gezellige Kerstfeest. Tijdens het kerstdiner is er een gezellige kerstborrel voor ouders. In het nieuwe jaar verwelkomen we u tijdens open dagen, waarin de kernwaarden volgens het Daltononderwijs toegelicht worden. 

Met Pasen is er een gezellige Paasbrunch voor de kinderen met een eitje-tik wedstrijd. Groep 7 heeft in deze periode hun schriftelijk en praktisch verkeersexamen. De juffen en meesters vieren gezamenlijk hun verjaardag; dit staat garant voor een gezellige en feestelijke dag. De groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreis, groep 8 gaat op kamp voordat zij het schooljaar afsluiten met hun afscheidsmusical.

Contact met ouders

We onderhouden nauw contact met ouders, samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind! Kleine mededelingen kunnen aan het begin van de dag, na schooltijd is er vaak ruimte om een afspraak te maken indien nodig.

Het schooljaar start met de ouder en kindgesprekken en de informatieavond voor alle ouders. We stemmen onze onderwijskundige en pedagogische aanpak af met uw kennis over uw kind. Ook maken we tijdens dit gesprek afspraken over hoe we in contact blijven. In februari krijgen de kinderen hun rapport, waarin een weerslag staat van hun ontwikkeling. Over het rapport en de ontwikkeling van uw kind wordt met ouders en kind samen gesproken. Aan het einde van het schooljaar krijgen de kinderen wederom een rapport. Een gesprek is dan optioneel.