Gedeelde verantwoordelijkheid

Werken vanuit een teamgecentreerde arbeidsorganisatie

Op WereldKidz Mozaïek Petenbos wordt gewerkt in onderwijsteams. In deze teams zijn de leerkrachten en leerkrachtondersteuners van meerdere groepen gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlingen in dit onderwijsteam. In deze teams wordt samen geleerd, kennis over de leerlingen gedeeld, de doorgaande lijn bewaakt, geadviseerd over de juiste interventies en worden samen besluiten genomen over de onderwijverbeteringen die worden ingevoerd. Elk onderwijsteam heeft een procesbegeleider die samen met de leden van het onderwijsteam de agenda van de overleggen bepaalt. In ieder onderwijsteam is het mogelijk een leerling (casus) te bespreken.

De leerkrachten in een onderwijsteam dragen samen verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in deze groepen. Door deze verantwoordelijkheid te delen is er altijd een team van experts aanwezig om samen te kijken naar wat het beste is voor de kinderen horend bij het onderwijsteam.

Procesbegeleider van onderwijsteam 1/2 is juf Miranda Huynh.
Procesbegeleider van onderwijsteam 3/4/5 is juf Sandra van Wijngaarden
Procesbegeleider van onderwijsteam 6/7/8 is juf Nadire van Albada. 

De leerkrachten vergaderen regelmatig in deze onderwijsteams en daarnaast vindt drie keer per schooljaar een groepsbespreking in deze teams plaats waarbij de groep in kaart wordt gebracht en eventuele hulpvragen worden gesteld. De IB’er en schoolleider sluiten aan bij deze groepsbesprekingen.