Schooljaarplan

Onze school is en blijft altijd in ontwikkeling. Een aantal van onze ontwikkelingen in schooljaar 2022-2023:

Rekenonderwijs
Schoolbreed staat het rekenonderwijs in schooljaar 2022-2023 centraal. Samen met onze opgeleide rekenspecialist, juf Nadire, gaat het team aan de slag met een doorontwikkeling binnen het vakgebied. Het Bareka rekenmuurtje (automatiseren) wordt structureel ingezet en de leerkrachten van groep 2 en 3 volgen de nascholing van de methode ‘Met sprongen vooruit’.

Dalton: Focus op 'Samenwerken'
De Dalton kernwaarde ‘Samenwerken’ wordt kritisch onder de loep genomen. Wat is samenwerken voor ons? Hoe zien we samenwerken terug in de school? Hoe zetten we samenwerken als doel in? Welk voorbeeld geeft het team aan de leerlingen?

Effectieve Directe Instructie 2.0
Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Het team volgt een nascholing om deze kennis weer op te frissen.

Nationaal Mediapaspoort
In schooljaar 2020-2021 startten we in de Week van de Mediawijsheid met het lesaanbod van het Nationaal Mediapaspoort in de groepen 1 t/m 8. Ook in schooljaar 2022-2023 gaan we hier weer mee verder. Alle leerlingen krijgen lessen over ​7 thema's​, die exact zijn afgestemd op de leeftijd, belevingswereld en het onderwijsniveau en leervermogen van de leerlingen​.

Talentontwikkeling
De teams van WereldKidz Veenendaal worden opgeleid tot ‘Kindertalentenfluisteraar’ binnen het gedachtengoed van Luk Dewulf. Doel: Alle leerlingen van WereldKidz Mozaïek Petenbos (h)erkennen hun talenten, kunnen hun talent inzetten en ontwikkelen daarmee een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid.

Kunst & cultuureducatie
Kunst&Cultuur Veenendaal gaat carrousel project draaien in 2022-2023 waarin diverse disciplines in projectweken door vakdocenten worden aangeboden. Dit is tegelijkertijd een leertraject voor alle leerkrachten

Benieuwd naar al onze plannen voor schooljaar 2022-2023? Neem dan contact op met onze schoolleider Koen Relaes-Hols.