Schooljaarplan

Onze school is en blijft altijd in ontwikkeling. Een aantal van onze ontwikkelingen in schooljaar 2023-2024:

Dalton: Focus op 'Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid'
De Dalton kernwaarden ‘Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid’ worden kritisch onder de loep genomen. Wat betekenen deze kernwaarden voor ons? Hoe zien we deze terug in de school? Welk voorbeeld geeft het team aan de leerlingen? Hoe linken deze kernwaarden aan reflectie en samenwerken? Een aantal collega's volgt de Daltonopleiding in 2023-2024. 

Burgerschap
Verkenning Wereldburgerschap en digitaal burgerschap (leerlingen kunnen zich actief, vaardig en weerbaar bewegen in de online informatiesamenleving). Als wereldburger maak je actief onderdeel uit van jouw omgeving, de hele samenleving en de hele wereld. Daarin is iedereen gelijkwaardig, met elkaar verbonden en samen verantwoordelijk voor het oplossen van problemen. We kunnen antwoord geven op vragen als: Wat kan je leren van alle werelddelen? Kunnen we oefenen met inleving, empathie en verbinding?

Vervolg Effectieve Directe Instructie 2.0
Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Het team implementeert deze aanpak logisch volgend op de afgelopen schooljaren (ook gerelateerd aan het stellen van hogere orde denkvragen). 

Talentontwikkeling
Het gedachtengoed van Luk Dewulf en Els Pronk wordt verder geimplementeerd. Doel: Alle leerlingen van WereldKidz Mozaïek Petenbos (h)erkennen hun talenten, kunnen hun talent inzetten en ontwikkelen daarmee een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid. Collega's volgen de opleiding tot talentbouwers. 

Kunst & cultuureducatie
Kunst&Cultuur Veenendaal vervolgt het carrousel project in 2023-2024 waarin diverse disciplines in projectweken door vakdocenten worden aangeboden. Dit is tegelijkertijd een leertraject voor alle leerkrachten

Benieuwd naar al onze plannen voor schooljaar 2023-2024? Neem dan contact op met onze schoolleider Koen Relaes-Hols.