Schooljaarplan

Onze school is en blijft altijd in ontwikkeling. Een aantal van onze ontwikkelingen in schooljaar 2024-2025:

Burgerschap
Het onderwijsaanbod burgerschap is op basis van de (concept) kerndoelen onder de loep genomen en waar nodig aangevuld/verrijkt. Leerkrachten zijn bekend en vertrouwd met de kerndoelen burgerschap en zijn zich bewust van waar burgerschap een plek heeft in hun onderwijs. Opbrengsten burgerschapsonderwijs zijn onderwerp van gesprek tijdens OTV en analyse tussenresultaten. Meetinstrument burgerschap is volledig geïmplementeerd.

Digitale geletterdheid
In 2024-2025 vervolgt het team de basiscursus digitale geletterdheid van Cloudwise die op maat gemaakt is voor de school. Leden van het expertteam werken aan hun eigen professionalisering middels opleiding(en) en vervullen een voortrekkersrol. Zij ontwikkelen tegelijkertijd in samenwerking met Cloudwise een doorgaande leerlijn op basis van de (concept) kerndoelen.

Vervolg Effectieve Directe Instructie 2.0
Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Het team implementeert deze aanpak logisch volgend op de afgelopen schooljaren (ook gerelateerd aan het stellen van hogere orde denkvragen) en blokvoorbereiding. 

Kunst & cultuureducatie
Kunst&Cultuur Veenendaal vervolgt het carrousel project in 2024-2025 waarin diverse disciplines in projectweken door vakdocenten worden aangeboden. Dit is tegelijkertijd een leertraject voor alle leerkrachten

Benieuwd naar al onze plannen voor schooljaar 2024-2025? Neem dan contact op met onze schoolleider Koen Relaes-Hols.