Schooljaarplan

Onze school is en blijft altijd in ontwikkeling. Een aantal van onze ontwikkelingen in schooljaar 2021-2022:

Rekenonderwijs

Schoolbreed staat het rekenonderwijs in schooljaar 2021-2022 centraal. Samen met onze opgeleide rekenspecialist, juf Nadire, gaat het team aan de slag met een doorontwikkeling binnen het vakgebied. Het Bareka rekenmuurtje (automatiseren) wordt structureel ingezet en de leerkrachten van groep 2 en 3 volgen de nascholing van de methode ‘Met sprongen vooruit’. 

Effectieve Directe Instructie 2.0

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Het team volgt een nascholing om deze kennis weer op te frissen. 

Brainwave

Zoals u in de nieuwsbrief al heeft kunnen lezen, starten we in schooljaar 2021-2022 met Brainwave. Brainwave is er voor jongere kinderen (groep 1 t/m 4) als uitbreiding op het verdiept arrangement. Met Brainwave willen wij de leerlingen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong extra uitdaging bieden die aansluit bij hun onderwijsbehoeften. 

Nationaal Mediapaspoort

In schooljaar 2020-2021 startten we in de Week van de Mediawijsheid met het lesaanbod van het Nationaal Mediapaspoort in de groepen 1 t/m 8. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) gaan alle groepen ook in schooljaar 2021-2022 weer aan de slag met het Nationaal Mediapaspoort. Alle leerlingen krijgen lessen over ​7 thema's​, die exact zijn afgestemd op de leeftijd, belevingswereld en het onderwijsniveau en leervermogen van de leerlingen​.

Talentontwikkeling

De teams van WereldKidz Veenendaal worden opgeleid tot ‘Kindertalentenfluisteraar’ binnen het gedachtengoed van Luk Dewulf. Doel: Alle leerlingen van WereldKidz Mozaïek Petenbos (h)erkennen hun talenten, kunnen hun talent inzetten en ontwikkelen daarmee een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid.

Filosofie en reflectie

Ook in schooljaar 2021-2022 gaan we door met de lessen filosofie in alle groepen. Daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld Praatprikkels. Doel: Leerlingen reflecteren op hun eigen mening en argumentatie, en respecteren die van anderen. Elk kind en elke medewerker staat open voor diversiteit. 

Benieuwd naar al onze plannen voor schooljaar 2021-2022? Neem dan contact op met onze schoolleider Koen Relaes-Hols.