Buitenschoolse opvang

BSO Mozaïek
Margaretha Turnorlaan 7
3903 WK Veenendaal
Telefoonnummer: 0348-760020/06-25155339

Alle WereldKidz scholen hebben bewust gekozen voor schoolgebonden opvang. Bij schoolgebonden opvang worden onderwijs en kinderopvang op elkaar afgestemd. 

Sinds 1 januari 2010 is de schoolgebonden opvang gerealiseerd op de locatie Petenbos. Deze BSO heeft een zeer huiselijke sfeer, goede faciliteiten en een sterk team van zeer betrokken pedagogisch medewerkers. 

BSO Mozaïek is een reguliere BSO. Er wordt gespeeld, geknutseld en muziek gemaakt. Ook wordt er buiten gespeeld op het grote schoolplein met de grote klimtoestellen en worden er uitstapjes gemaakt naar onder andere de speeltuinen in de omgeving. De BSO werkt themagericht met een maandthema en past de activiteiten hier op aan. Elke dag wordt er één of meerdere activiteiten aangeboden. Hierin kijken we naar de behoefte van de kinderen. De BSO maakt ook gebruik van het speellokaal van de school. In vakanties wordt er ook met een thema gewerkt en ook dan worden de activiteiten op het thema aangepast.

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op de BSO. Via de gegevens bovenaan de pagina kunt u contact opnemen met de locatie. De kinderen van de locaties Mozaïek Petenbos, Mozaïek Bongerd, De Burcht en Balans kunnen terecht op VSO/BSO Mozaïek.

Inschrijven

Inschrijven voor de voorschoolse opvang of buitenschoolse opvang kan via de website van KMN Kind &Co (www.kmnkindenco.nl). Voor vragen over de plaatsing of aanmelding kunt u ook contact opnemen met de afdeling planning via 030-6004750 of planning@kmnkindenco.nl.