Buitenschoolse opvang

BSO Mozaïek
Margaretha Turnorlaan 7
3903 WK Veenendaal
Telefoonnummer: 0348-760020/06-25155339

Opvang bij ons op school
Bij ons op school is er ook opvang mogelijk voor kinderen van 4 tot 12 jaar. We werken samen
met maatschappelijke kinderopvangorganisatie Kind&co Ludens. De kinderen zijn hier welkom om
samen te spelen, ontdekken en groeien. Kind&co Ludens biedt op onze school voorschoolse
opvang en buitenschoolse opvang. Wil je meer weten? Kijk dan eens op de website www.kindencoludens.nl.

Voorschoolse en buitenschoolse opvang
Na schooltijd, op schoolsluitingsdagen en tijdens schoolvakanties kunnen de kinderen terecht op
VSO en BSO Mozaiek. De VSO/BSO wordt geregeld door kinderopvangorganisatie Kind&co
Ludens. 

Meer informatie
BSO Mozaïek is een reguliere BSO. Er wordt gespeeld, geknutseld en muziek gemaakt. Ook wordt er buiten gespeeld op het grote schoolplein met de grote klimtoestellen en worden er uitstapjes gemaakt naar onder andere de speeltuinen in de omgeving. De BSO werkt themagericht met een maandthema en past de activiteiten hier op aan. Elke dag wordt er één of meerdere activiteiten aangeboden. Hierin kijken we naar de behoefte van de kinderen. De BSO maakt ook gebruik van het speellokaal van de school. In vakanties wordt er ook met een thema gewerkt en ook dan worden de activiteiten op het thema aangepast.