Gezonde school®

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School
laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat 'Welbevinden'. Welbevinden is een basisvoorwaarde voor kinderen om gezond en veilig op te kunnen groeien en te leren. Onze school is een gecertificeerde Kanjerschool (Kanjertraining). 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl