Ons onderwijs

Ons onderwijs

Wereldkidz Mozaïek Petenbos is een openbare school waar leerkrachten kinderen begeleiden het optimale uit zichzelf te halen door doelgericht, toekomstgericht en talentgericht te werken.
De school wil jonge mensen op weg naar volwassenheid zo onderwijzen, opvoeden en begeleiden dat zij zo goed mogelijk toegerust zijn om vorm en inhoud te geven aan hun eigen toekomst en hun leef- en werkomgeving.

Het motto van het Wereldkidz Mozaïek Petenbos is: “ Geef vorm en kleur aan je toekomst

Wij realiseren onze missie en visie door:

  • Aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen door te werken met onderwijsarrangementen. 
  • In de basis te zorgen voor een veilige leeromgeving. Een kind leert alleen wanneer hij/zij zich veilig voelt. Er is rust, duidelijkheid en structuur binnen een prettige en respectvolle sfeer. 
  • Een constructieve samenwerking aan te gaan met ouders.
  • Een openbare identiteit. De school staat open voor iedereen met respect voor een ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.
  • De Daltonprincipes als kernwaarden centraal te stellen. De kernwaarden zijn; zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie.

De school is onderdeel van stichting WereldKidz en valt binnen het cluster van WereldKidz Veenendaal.