Digitale geletterdheid

Digitale leermiddelen
Digitale geletterdheid is van belang voor leerlingen om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse (kennis)maatschappij én aan de toekomstige maatschappij. Leerlingen zijn digitaal geletterd als ze overweg kunnen met en inzicht verkrijgen in ICT, digitale media en andere technologieën die hiervoor nodig zijn. In alle groepen is hier volop aandacht voor. 

Zo doen we mee aan het lesprogramma van het Nationaal Mediapaspoort, beschikken alle groepen over een digitaal schoolbord en hebben we per klas meerdere Chromebooks tot onze beschikking. 

In groep 4 t/m groep 8 werkt iedere leerling met een eigen Chromebook (met behulp van Snappet). Daar hebben kinderen ook beschikking over het Office pakket en ook gereguleerd toegang hebben tot internet. De verwerking van de leerstof, zoals dit normaal in werkboeken gedaan werd, wordt nu op deze Chromebooks gedaan. Daarnaast werken we ook nog steeds op papier. We zorgen voor een fijne afwisseling! Meer informatie over Snappet? Kijk op de website www.snappet.org. 

Leren programmeren op de basisschool
De kinderen op onze school zijn onze toekomst. Het is belangrijk dat wij ze voorbereiden op deelname in de maatschappij en voorbereiden op de eisen van de arbeidsmarkt, zoals deze er uit zal zien over een aantal jaar. Op Wereldkidz Mozaïek Petenbos vinden we het belangrijk dat we de talenten van de kinderen onderzoeken en ze hierin laten ontwikkelen. Door de verschillende technologische ontwikkelingen worden er ook andere vaardigheden gevraagd. Het is van belang dat wij deze vaardigheden onderwijzen, zodat de kinderen voorbereid zijn op de toekomst.

Het is nog niet duidelijk welke beroepen er in de toekomst zijn, daarom vinden het belangrijk dat de kinderen de 21st Century Skills beheersen. Een van de 21st Century Skills is computational thinking: nadenken over de vraag hoe je een probleem kunt oplossen met een computer. Programmeren is een middel daarvoor. Vanaf groep 1 gaan leerlingen hiermee aan de slag. Je zult daar de Beebot tegenkomen, kinderen leren een route plannen waarbij onderdelen uit taal en rekenen worden gebruikt. In de middenbouw kom je de Probot tegen en in de bovenbouw kunnen de kinderen met de Ozobot aan de slag. In de bovenbouw programmeren we tijdens projecten met Scratch! en hebben we de beschikking over een 3D-printer. 

In 2020 nam onze school deel aan het project 'Coding Lights' van de gemeente Veenendaal en gingen we ervandoor met de winst!