Digitale geletterdheid

Leerlingen digitaal geletterd maken is meer dan ze voorbereiden op een veranderende arbeidsmarkt. Minstens zo belangrijk is dat leerlingen leren om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen, uit te drukken en hun eigen leven vorm te geven in de maatschappij. Het is van belang leerlingen te leren reflecteren op de maatschappij, zodat ze kritische vragen kunnen stellen, er vanuit hun eigen overtuigingen aan kunnen bijdragen en de (digitale) maatschappij zelfs kunnen vormen.

Voor digitale geletterdheid zijn de kerndoelen nog in ontwikkeling. Wel wordt digitale geletterdheid opgedeeld in 4 domeinen. Dat zijn:

  • ICT-basisvaardigheden
  • Mediawijsheid
  • Informatievaardigheden
  • Computational thinking

De vier domeinen staan niet op zichzelf maar zijn met elkaar verbonden. Zo vormen bijvoorbeeld ICT-basisvaardigheden de onderlegger voor computational thinking, digitale informatievaardigheden en mediawijsheid. Computational thinking en digitale informatievaardigheden zijn met elkaar verbonden waar het gaat over strategisch signaleren, analyseren en (re)presenteren van een (informatie)probleem. En bijvoorbeeld bij mediawijsheid gaat het ook om competenties die te maken hebben met informatie vinden en verwerken.

Digitale leermiddelen
Digitale geletterdheid is van belang voor leerlingen om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse (kennis)maatschappij én aan de toekomstige maatschappij. Leerlingen zijn digitaal geletterd als ze overweg kunnen met en inzicht verkrijgen in ICT, digitale media en andere technologieën die hiervoor nodig zijn. In alle groepen is hier volop aandacht voor. 

Zo doen we mee aan het lesprogramma van het Nationaal Mediapaspoort, beschikken alle groepen over een digitaal schoolbord en hebben we per klas meerdere Chromebooks tot onze beschikking. 

In groep 4 t/m groep 8 werkt iedere leerling met een eigen Chromebook (met behulp van Snappet). Daar hebben kinderen ook beschikking over het Office pakket en ook gereguleerd toegang hebben tot internet. De verwerking van de leerstof, zoals dit normaal in werkboeken gedaan werd, wordt nu op deze Chromebooks gedaan. Daarnaast werken we ook nog steeds op papier. We zorgen voor een fijne afwisseling! Meer informatie over Snappet? Kijk op de website www.snappet.org. 

De kinderen op onze school zijn onze toekomst. Het is belangrijk dat wij ze voorbereiden op deelname in de maatschappij en voorbereiden op de eisen van de arbeidsmarkt, zoals deze er uit zal zien over een aantal jaar. Op Wereldkidz Mozaïek Petenbos vinden we het belangrijk dat we de talenten van de kinderen onderzoeken en ze hierin laten ontwikkelen. Door de verschillende technologische ontwikkelingen worden er ook andere vaardigheden gevraagd. Het is van belang dat wij deze vaardigheden onderwijzen, zodat de kinderen voorbereid zijn op de toekomst.