Wat maakt onze school uniek?

10X wat onze school uniek maakt:

1. Veilig sociaal klimaat - Veel aandacht voor normen en waarden en welbevinden middels de methode Kanjertraining; 
2. Onderwijs passend bij onderwijsbehoeften van het kind - Werken met de onderwijsarrangementen van Wereldkidz. Wij werken in onze school met vier arrangementen om te differentiëren op niveau en instructiebehoeften. Per arrangement is het aanbod van leerstof afgestemd en is verkorte, basis, verlengde of extra instructie gepland;
3. Meest betrokken leerkrachten van Veenendaal - Aandacht voor het individuele kind, verstand van zijn of haar vak, samenwerken met ouders; 
4. Laagdrempelig - Veel samenwerken met ouders, schoolleider 5 dagen aanwezig, elk schooljaar startgesprekken;
5. Openbaar onderwijs - Met respect voor iedereen, keuzevakken Godsdienst en Humanistisch onderwijs; 
6. Dalton - Zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie als kernwaarden; 
7. Interne BSO - Voor- (7.30 - 8.30 uur) en naschoolse (14.15 - 18.30 uur) opvang: Geen gedoe met halen en brengen;
8. Continurooster - Meer rust in de dag, de kinderen eten samen met de leerkracht; 
9. Veel buitenschoolse activiteiten - Kunst en cultuur, sportprogramma's, Zomerfeest, gastlessen, projecten; 
10. Toekomst- en talentgericht - Veel aandacht voor 21st century skills, werken met tablets/chromebooks/touchscreen digiborden.

Sinds 1 oktober 2018 is er ook een 11e punt te noemen: Peutergroep Mozaïek.  Peutergroep Mozaïek biedt opvang voor alle kinderen uit Veenendaal van 2 tot 4 jaar. Peuters leren bij ons samen spelen, samen delen, omgaan met regels en afspraken. We werken op de peutergroep met de methode Uk & Puk. Deze methode is een leidraad bij de invulling van ons dagprogramma en richt zich op de spraak-en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Door de intensieve samenwerking tussen de peutergroep en de kleutergroep is een veilig en prettig klimaat voor de jongste kinderen neergezet. 

Enthousiast geworden? Maak een afspraak met de schoolleider voor een vrijblijvende rondleiding door onze school (koenhols@wereldkidz.nl).