Groepen

Groepsindeling schooljaar 2022/2023

De groepsindeling voor dit schooljaar ziet er als volgt uit:

   maandag          dinsdag              woensdag        donderdag        vrijdag            
groep 1/2a juf Tess juf Tess juf Ingrid juf Tess juf Tess
groep 1/2b   Juf Manon* juf Manon* juf Manon* juf Liesbeth juf Liesbeth
groep 3 juf Marina juf Marina juf Sandra juf Sandra juf Sandra
groep 4 juf Mascha juf Mascha juf Mascha juf Jolieke juf Jolieke
groep 5 meester Dirk meester Dirk meester Dirk meester Dirk meester Michael
groep 6/7 juf Nadire juf Nadire meester Koen juf Nadire juf Nadire
groep 8 juf Petra juf Petra juf Petra juf Petra juf Petra
Brainwave/
plusklas
 - - - juf Manon meester Koen
Gym        meester Michael  

Leerkrachtondersteuners: juf Lisanne, juf Anne-Wil en juf Miranda.
Onderwijsassistent: Juf Mahres. 

* juf Manon zal tijdens haar zwangerschapsverlof worden vervangen door juf Ingrid.