Groepen

Groepsindeling schooljaar 2019/2020

De groepsindeling voor dit schooljaar ziet er als volgt uit:

   maandag          dinsdag              woensdag        donderdag        vrijdag            
 peutergroep - juf Patricia  -  juf Yvette  -
 groep 1/2a     juf Anne-Wil juf Anne-Wil juf Anne-Wil juf Anne-Wil juf Stephanie
 groep 1/2b juf Manon juf Manon juf Manon juf Manon juf Manon 
 groep 3/4 juf Liesbeth juf Liesbeth juf Sandra juf Sandra juf Liesbeth
 groep 5/6 meester Michael meester Michael meester Michael meester Michael meester Koen
 groep 6/7 juf Nadire juf Nadire meester Koen juf Nadire juf Nadire
 groep 7/8 juf Sandra meester Arie meester Arie meester Arie meester Arie

Leerkrachtondersteuners: Dirk van Rooijen en Tess Clavier
Met zwangerschapsverlof vanaf januari: Juf Marina