Groepen

Groepsindeling schooljaar 2024/2025

De groepsindeling voor dit schooljaar ziet er als volgt uit:

   maandag          dinsdag              woensdag        donderdag        vrijdag            
groep 1 juf Ingrid juf Ingrid juf Ingrid juf Jolieke juf Jolieke
groep 1/2   juf Miranda juf Miranda juf Jolieke juf Miranda juf Miranda
groep 2 juf Stephanie juf Stephanie juf Stephanie juf Stephanie juf Esther
groep 3 juf Tineke juf Tineke juf Sandra juf Sandra juf Sandra
groep 4 juf Lisanne R. juf Lisanne R.  juf Lisanne R.  juf Tineke juf Lisanne R. 
groep 5 juf Mascha juf Mascha juf Mascha juf Liesbeth juf Liesbeth
groep 6 juf Nadire juf Nadire meester Dirk meester Dirk juf Nadire
groep 7 meester Michael meester Michael meester Michael meester Michael meester Michael
groep 8 juf Petra juf Petra juf Petra juf Petra juf Petra
Brainwave meester Dirk - - - -
Plusklas  - meester Dirk - - -
Gym - - Meester Syb juf Mahrès -


Leerkrachtondersteuners: juf Lisanne B, juf Anne-Wil, juf Eshter en juf Mahrés.
Onderwijsassistent: meester Brian.