Leerkrachten

Het Team


V.l.n.r.: Juf Tess, juf Manon, juf Mascha, juf Miranda, meester Dirk, juf Sandra, juf Mahres, juf Petra, meester Michael, juf Nadire, juf Anne-Wil, juf Jolieke, meester Koen, juf Marina, juf Ingrid, juf Liesbeth en juf Lisanne. 

Niet op deze foto: Juf Danielle en juf Marrith. 

Het team van Mozaïek Petenbos bestaat uit een enthousiaste betrokken groep leerkrachten en leerkrachtondersteuners die samen zorg draagt voor de uitvoering van ons onderwijs. 

Leerkrachten

De leerkrachten zijn in schooljaar 2022-2023 als volgt over de groepen verdeeld:

Groep 1/2a: Juf Tess Clavier- van Veenendaal en juf Ingrid Jansen
Groep 1/2b: Juf Manon Schut* en Juf Liesbeth Hoskam
Groep 3: Juf Sandra van Wijngaarden en juf Marina Voorend
Groep 4: Juf Mascha Regtien en juf Jolieke Ottink
Groep 5: Meester Dirk Van Rooijen en meester Michael Willemsen
Groep 6/7: Juf Nadire Van Albada en meester Koen Relaes-Hols**
Groep 8: Juf Petra van der Veer
Brainwave: Juf Manon Schut
Plusklas: meester Koen Relaes-Hols**

* Juf Manon zal tijdens haar zwangerschapsverlof worden vervangen door juf Ingrid Jansen
** Meester Koen zal tot de kerstvakantie schoolleiderstaken op WereldKidz Kameleon voor zijn rekening nemen en legt zijn lesgevende taken daarom tijdelijk neer. Op de woensdagen neemt meester Michael Willemsen groep 6/7 voor zijn rekening. Juf Mirjam Najjar neemt de Plusklas voor haar rekening. 

Leerkrachtondersteuners

Anne-Wil Plomp
Lisanne Briedé
Miranda

Onderwijsassistent

Vakleerkracht gym

Intern begeleider

Marrith Hoenderken
Marina Voorend zal in schooljaar 2022-2023 ook IB ondersteunende taken voor haar rekening nemen. 

De directie

bestaat uit:

Koen Relaes-Hols, schoolleider verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie. 
Peter van Breemen, directeur cluster Veenendaal

Management-assistentie

Danielle van Voskuilen

Schoolopleider (studenten)

Liesbeth Hoskam

Voor direct contact: Klik op de naam voor het e-mail adres.