Privacy

Richtlijn beeldmateriaal rond en buiten school

Deze richtlijn geldt voor alle leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en bezoekers van
de WereldKidz-scholen, terreinen en activiteiten.

Inleiding
Met de komst van de smartphone heeft iedereen op ieder moment een camera bij zich.
Mede door de invoering van de nieuwe privacywetgeving, heeft iedereen de plicht om
zorgvuldig om te gaan met het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Binnen de
gebouwen, de directe omgeving (o.a. het plein) en bij activiteiten van WereldKidz geldt voor
iedereen deze richtlijn

Afspraken bij het maken en gebruiken van beeldmateriaal
1. Deze richtlijn is van toepassing op alle leerlingen, ouders / verzorgers van leerlingen,
medewerkers van WereldKidz en bezoekers van de WereldKidz-scholen, directe
omgeving zoals het plein en bij overige activiteiten zoals een excursie, schoolreisje en
sportdag.
2. Binnen de schoolmuren van de school, onder schooltijd op het schoolplein en tijdens
buitenschoolse activiteiten, wordt alleen door of in opdracht van de leerkracht
beeldmateriaal gemaakt van leerlingen en medewerkers van WereldKidz. Let op: ook
een medewerker van WereldKidz moet het er mee eens zijn om gefotografeerd of
gefilmd te worden.
3. Alle betrokkenen zijn terughoudend met het maken van beeldmateriaal van personen en
in het bijzonder leerlingen en medewerkers rond de scholen van WereldKidz.
4. Als een leerling of zijn/haar ouder/verzorger verzoekt om geen beeldmateriaal te maken,
te gebruiken of om beeldmateriaal te verwijderen, wordt gehoor gegeven aan dit
verzoek. Dit geldt ook buiten de school onder schooltijd.
5. Alle betrokkenen hebben respect voor de privacy van elkaar, elkaars kinderen en van
andere personen.
6. Als geconstateerd wordt dat deze richtlijn niet wordt nageleefd, wordt dit eerst met de
betrokkene(n) besproken. Bij een ernstige overtreding kan de directie van de school
besluiten een maatregel op te leggen. (Te denken aan: verbod op betreden school met
smartphone of camera.)

WereldKidz, 2 oktober 2018