Taal en rekenen

De kinderen verwerken hun oefenstof van taal, lezen en rekenen vanaf groep 4 op hun Chromebooks van Snappet. Naast het werken met de Chromebooks, werken we ook nog steeds met werkboeken en op papier. Wij zorgen daarin voor een goede en effectieve balans. 

In groep 3 wordt nog niet met de chromebooks gewerkt en wordt voor rekenen de methode SemSom gebruikt. Voor taal/lezen gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen.

Bij rekenen en taal, maar ook bij (begrijpend of technisch) lezen, spelling en Faqta starten we nieuwe onderwerpen steeds met de (jaar)(sub)groep d.m.v. een korte instructie. De leerkracht legt alles zo grondig mogelijk uit. Daarna wordt de leerstof door de leerlingen verwerkt. De leerkracht begeleidt deze verwerking door veel rond te lopen en het proces van inoefenen waar nodig te begeleiden. 

De wijze van aanbieden is divers; kinderen worden uitgenodigd voor instructie en mogen ook zelf om (extra) instructie vragen. Er is een duidelijk programma wanneer wat aangeboden wordt. Kinderen leren hierin keuzes te maken, te plannen en prioriteiten te stellen. Dit alles binnen een duidelijke structuur.

Door het inzicht in de leerdoelen krijgt het kind ook een helder overzicht waar hij naartoe moet werken. Binnen het aanbod van de leerstof wordt rekening gehouden met de specifieke mogelijkheden van kinderen. Daarvoor werken wij met de onderwijsarrangementen. Per vakgebied wordt per kind aangesloten bij de eigen onderwijsbehoeften. Zo bieden we onderwijs op maat.