Taal en rekenen

De kinderen verwerken hun oefenstof van taal en rekenen vanaf groep 4 op hun Chromebooks van Snappet. Voor rekenen gebruiken wij de methode Pluspunt. Voor taal/spelling wordt gebruik gemaakt van de methode TaalActief. Naast het werken met de Chromebooks, werken we ook nog steeds met werkboeken en op papier. Wij zorgen daarin voor een goede en effectieve balans. 

Bij rekenen en taal, maar ook bij (begrijpend of technisch) lezen, spelling en Faqta starten we nieuwe onderwerpen steeds met de (jaar)(sub)groep d.m.v. een korte instructie. De leerkracht legt alles zo grondig mogelijk uit. Daarna wordt de leerstof door de leerlingen verwerkt. De leerkracht begeleidt deze verwerking door veel rond te lopen en het proces van inoefenen waar nodig te begeleiden. 

De wijze van aanbieden is divers; kinderen kunnen intekenen op of uitgenodigd worden voor instructie. Er is een duidelijk programma wanneer wat aangeboden wordt. Kinderen leren hierin keuzes te maken, te plannen en prioriteiten te stellen. Het ene kind zal aangespoord en uitgenodigd worden om de instructie te volgen, het andere kind kan hier zelf een evenwichtige keuze in maken. Door het inzicht in de leerdoelen krijgt het kind ook een helder overzicht waar hij naartoe moet werken. Binnen het aanbod van de leerstof wordt rekening gehouden met de specifieke mogelijkheden van kinderen. Daarvoor werken wij met de onderwijsarrangementen. Per vakgebied wordt per kind aangesloten bij de eigen onderwijsbehoeften. Zo bieden we onderwijs op maat.