Schooltijden

Schooltijden 

Onze school heeft een continurooster. De leerlingen eten hun lunch met de leraar in de klas.
De kinderen hebben twee keer een speelkwartier buiten op het plein.

 De schooltijden zijn als volgt:

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag

8.30-14.15 uur

Dinsdag

8.30-14.15 uur

Woensdag

8.30-12.15 uur

Donderdag

8.30-14.15 uur

Vrijdag

8.30-12.15 uur

8.30-14.15 uur