WereldKidz Mozaïek Petenbos

Onze school is een Daltonschool. Dat betekent dat wij handelen vanuit de principes van Helen Parkhurst, de grondlegger van het daltononderwijs. De naam Dalton verwijst naar de plaats waar zij haar vernieuwende ideeën over het onderwijs in praktijk bracht: het plaatsje Dalton, Amerika.

Volgens Helen Parkhurst heeft de wereld  'mensen met lef' nodig. Dat zijn mensen, die zelfverzekerd en vol zelfvertrouwen zijn. Voor kinderen geldt dan, dat elk kind probeert zijn of haar omgeving zo goed mogelijk te begrijpen en hier positief mee om te gaan. Belangrijk is dat elke leerkracht een veilig, ondersteunend klimaat biedt voor het ontdekken, begrijpen en zo zelfstandig mogelijk omgaan met deze omgeving. Door elk kind te benaderen als een individu wordt de gelegenheid geboden tot persoonlijke en sociale groei. 

Ook al heeft Helen Parkhurst haar ideeën bijna 100 jaar geleden in praktijk gebracht, deze kernwaarden zijn nog zeer actueel omdat zij onder de 21e eeuwse vaardigheden vallen.

De kernwaarden van Dalton en daarmee van het Mozaïek Petenbos zijn:

  • Zelfstandigheid: leren door het zelfstandig opdoen van kennis en ervaring.
  • Verantwoordelijkheid: krijgen en nemen. 
  • Samenwerken: leren samenwerken om later als volwassene deel te kunnen nemen aan deze snel veranderende samenleving.
  • Reflectie: nadenken over je eigen gedrag en werk.

Het Daltonpredikaat is in 2023 opnieuw aan onze school verleend. Op de site van de Nederlandse Daltonvereniging kunt u meer informatie vinden over Daltononderwijs: www.dalton.nl

Schoolleider Koen Relaes-Hols is ook bestuurslid bij Dalton Midden Nederland.