Openbaar én godsdienst onderwijs

Wij zijn een openbare school en staan open voor alle godsdiensten. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt op school en we gaan met respect met elkaar om. 

De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen facultatief godsdienstlessen of lessen over Humanistisch Vormingsonderwijs, aangeboden door het dienstencentrum GVO en HVO.

Voorafgaand aan het jaar van deelname kunnen de ouders hun kind hiervoor opgeven. Dit schooljaar zullen er lessen Godsdienst en Humanistisch Vormingsonderwijs op de woensdag gegeven worden.

 Vakleerkracht GVO (godsdienst) is Lydia Burger. Vakleerkracht HVO (humanistisch vormend onderwijs) is Bea de Ridder.