Openbaar én godsdienst onderwijs

Wij zijn een openbare school en staan open voor alle godsdiensten. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt op school en we gaan met respect met elkaar om. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen facultatief godsdienstlessen of lessen over humanistisch vormingsonderwijs aangeboden. Voorafgaand aan het jaar van deelname kunnen de ouders hun kind hiervoor opgeven. 

Vakleerkracht GVO (godsdienst) is Lydia van de Werken. Vakleerkracht HVO (humanistisch vormings onderwijs) is Bea de Ridder.

Humanistisch vormingsonderwijs

Bij lessen humanistisch vormingsonderwijs onderzoeken leerlingen levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. Het geeft kinderen de gelegenheid om zo een eigen waardenbesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. De dialoog tussen kinderen neemt een belangrijke plaats in. Daarnaast is er ruimte voor het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen tussen humanisme en andere levensbeschouwingen. 

De leerlingen:

  • Onderzoeken in de lessen hun eigen ervaringen en ideeën;
  • Leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
  • Worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
  • Leren open te blijven staan voor de mening van anderen.

Godsdienstig vormingsonderwijs

De lessen godsdienst verbinden thema’s uit het leven van leerlingen aan bijbelse en spiegelverhalen. Vanuit een protestantse invalshoek worden alle wereldgodsdiensten besproken en onderzocht. Onze vakdocenten leren leerlingen zelf betekenis te geven aan deze verhalen. Ze nodigen leerlingen uit om zich te verwonderen en zorgzaam om te gaan met elkaar en de wereld. Met speciale lesmethoden en gevarieerde werkvormen, zoals rollenspel, kringgesprek en creatieve opdrachten inspireert de vakdocent de leerling om een eigen levensvisie te ontwikkelen. In de lessen leren we daarbij om respect te hebben voor anderen en hoe zij in het leven staan. 

De lessen helpen de leerlingen:
- Een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;
- Uitdrukking te geven aan eigen ervaringen rond leven en geloof;
- Als wereldburger respect te hebben met andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

Meer informatie? Kijk dan op de website van Vormingsonderwijs.