Programmeren vanaf groep 1

Leren programmeren op de basisschool

De kinderen op onze school zijn onze toekomst. Het is belangrijk dat wij ze voorbereiden op deelname in de maatschappij en voorbereiden op de eisen van de arbeidsmarkt, zoals deze er uit zal zien over een aantal jaar. Op Wereldkidz Mozaïek Petenbos vinden we het belangrijk dat we de talenten van de kinderen onderzoeken en ze hierin laten ontwikkelen. Door de verschillende technologische ontwikkelingen worden er ook andere vaardigheden gevraagd. Het is van belang dat wij deze vaardigheden onderwijzen, zodat de kinderen voorbereid zijn op de toekomst. Het is nog niet duidelijk welke beroepen er in de toekomst zijn, daarom vinden het belangrijk dat de kinderen de 21st Century Skills beheersen.

Een van de 21st Century Skills is computational thinking: nadenken over de vraag hoe je een probleem kunt oplossen met een computer. Programmeren is een middel daarvoor. Vanaf groep 1 gaan leerlingen hiermee aan de slag. Je zult daar de Beebot tegenkomen, kinderen leren een route plannen waarbij  onderdelen uit Taal en Rekenen worden gebruikt. In de middenbouw kom je de Probot tegen en in de bovenbouw kunnen de kinderen met de Ozobot aan de slag.