Wereldoriëntatie: IPC

Natuurkunde en Biologie, Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappelijke verhoudingen, Tekenen, Handvaardigheid en Muziek maken deel uit van het International Primary Curriculum (IPC), oftewel thematisch onderwijs.

Het lesmateriaal bestaat uit zogenaamde units. Voor elke bouw (milepost) zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. Een unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. Daarbij geldt ook dat de vraag: ‘Waarom leren we dit’ altijd centraal staat. Hieruit komen de leeractiviteiten voort.
In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed kan worden. 

Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. De keuze van de units wordt voor een deel bepaald door de eisen die aan ons onderwijsaanbod worden gesteld.

De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor verschillende leeftijdsniveaus. Deze worden mileposts genoemd. Wij werken met de mileposts groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8. In de mileposts wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Vakinhoudelijke doelen: leerdoelen voor alle verschillende vakken.
- Persoonlijke doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden.
- Internationale doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van een internationaal perspectief .

Er worden binnen het IPC curriculum activiteiten ontwikkeld, die rekening houden met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen, mindmapping en leerstijlen van kinderen.

Het IPC is getoetst aan de kerndoelen van ons onderwijs en is goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

Meer informatie kunt u vinden via www.ipc-nederland.nl