Tablets en computers

Kinderen leven nu in een tijd waarin informatietechnologie niet meer is weg te denken. Niet alleen ICT-vaardigheid is van belang, maar ook mediawijsheid. In de groepen is hier volop aandacht voor.

Bij lezen, bij rekenen, bij de verwerking van teksten en bij wereldoriëntatie (IPC) wordt de computer ingezet. In de groepen staan gemiddeld drie computers/laptops. Alle groepen beschikken over een digitaal schoolbord. Ook beschikt de school over een draadloos netwerk.

In groep 4 t/m groep 8 werkt iedere leerling met een eigen tablet (met behulp van Snappet). De verwerking van de leerstof, zoals dit normaal in werkboekjes gedaan werd, wordt nu op tablets gedaan. In groep 7 en 8 werkt iedere leerling met een grotere tablet, waar kinderen beschikking hebben over het Office pakket en ook gereguleerd toegang hebben tot internet.

Voor meer informatie over Snappet: zie de website www.snappet.org