Taal en rekenen

De kinderen verwerken hun oefenstof van taal en rekenen op hun tablets van Snappet. Voor rekenen gebruiken wij de methode Pluspunt. Voor taal/spelling wordt gebruik gemaakt van de methode TaalActief. 

Bij rekenen en taal, maar ook bij (begrijpend of technisch) lezen, spelling en IPC starten we nieuwe onderwerpen steeds met de (jaar)groep d.m.v. een korte instructie. De leerkracht legt alles zo grondig mogelijk uit. Daarna wordt de leerstof door de leerlingen geoefend via een taak. Op het Mozaïek Petenbos hebben we het werken met een weektaak verder ontwikkeld, we maken stappen om te werken met een periode- of doelentaak. Het werk hoeft niet af, maar het doel moet worden behaald. De wijze van aanbieden is divers; kinderen kunnen intekenen op of uitgenodigd worden voor instructie. Er is een duidelijk programma wanneer wat aangeboden wordt. Kinderen leren hierin keuzes te maken, te plannen en prioriteiten te stellen. Het ene kind zal aangespoord en uitgenodigd worden om de instructie te volgen, het andere kind kan hier zelf een evenwichtige keuze in maken. Door het inzicht in de leerdoelen krijgt het kind ook een helder overzicht waar hij naartoe moet werken. Binnen het aanbod van de leerstof wordt rekening gehouden met de specifieke mogelijkheden van kinderen.